Prug

Przedsiębiorstwo Robót Urządzeń Górniczych PRUG, spółka cywilna powstała na podwalinach Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Remontowego PRUG Spółka Akcyjna i jest jej kontynuacją. Świadczy usługi w zakresie dostawy konstrukcji stalowych spawanych dla górnictwa, przemysłu budowlanego i maszynowego a także zakładów przeróbki kruszyw (cementownie, kruszarnie). Wynajmujemy i serwisujemy maszyny i urządzenia do tych przemysłów.