Przenośnik taśmowy B 1000 przeznaczony jest do odstawy urobku z chodnikowych wyrobisk węglowych, kamienno – węglowych i kamiennych poziomych, na wznios i na upad oraz na powierzchni. Zwarta budowa napędu i pozostałych podzespołów pozwala na zabudowę przenośnika w chodnikach odstawczych przodkowych, podścianowych i zbiorczych.

Zadaniem przenośnika jest transport ciągły, na taśmie, materiałów sypkich. Na początku urządzenia, w rejonie stacji zwrotnej następuje ciągły załadunek (innym przenośnikiem), zaś na końcu, w rejonie wysięgnika następuje ciągły rozładunek na inny przenośnik lub do zbiornika.

Przenośnik składa się z następujących podstawowych zespołów:

 • Wysięgnik
 • Napęd
 • Wciągarka
 • Pętlicowy zasobnik taśmy
 • Trasa przenośnika
 • Stacja zwrotna
 • Przełaz
 • Elementy zabudowy przenośnika
 • Taśma przenośnika
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe
 • Wyposażenie elektryczne i sterowanie wg odrębnej Instrukcji

Parametry ogólne przenośnika :

Materiał transportowany węgiel kamienny
Gęstość materiału transportowanego 0,85÷1,2Mg / m2
 Temperatura otoczenia  10 – 40oC
 Temperatura materiału  max 40oC
 Max. wielkość ziarna 250x250x250mm
 Kąt niecki  30o
 Szerokość taśmy  1000 mm
 Prędkość taśmy maksymalna  4,0m/s lub 2,5m/s dla jazdy ludzi
Maksymalna ilość jednostek napędowych x Maksymalna moc jednostki napędowej  4x132kW
 Maksymalna długość przenośnika  700m
Rodzaj taśmy taśma dopuszczonego typu; klasy dostosowanej do konkretnych warunków zabudowy
Łączenie taśmy wulkanizowane wg instrukcji producenta taśmy
Długość magazynowanej taśmy wg danych zastosowanej stacji napinającej
Nachylenie trasy przenośnika – 16°/+18°