Przenośnik taśmowy Piadrem PT-1000/50 służy do transportu materiałów sypkich, w szczególności urobku w podziemnych zakładach górniczych w polach metanowych i niemetanowych w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego .

Warunki stosowania

Materiał transportowany urobek
Kąt niecki o 30
Prędkość taśmy m/s 1,5 | 1,8 | 2,4
Przenośnik przystosowany do pracy przy nachyleniu o od -16 do +16
Moc napędu zasadniczego kW 1×55
Maksymalna długość prenośnika m 180
Poziom ciśnienia akustycznego A – 1m od boku napędu 1,8m nad podłożem dBa Max.85

Przenośnik taśmowy Piadrem PT-1000/50 składa się z następujących zespołów:

  • Zespół napędowy,
  • Wysięgnik,
  • Konstrukcja nośna (trasa przenośnika),
  • Krążniki
  • Stacja zwrotna