Stojaki hydrauliczne centralnie zasilane typu SHC-40NZ, SHC-40Z, SHC WP są indywidualnymi elementami obudowy górniczej, przeznaczonymi do podtrzymywania stropu w wyrobiskach ścianowych eksploatowanych na zawał. Pracują one w układzie centralnego zasilania przy użyciu  3-5%, 2-3%, 05 -1,5% lub 0,3-0,5% emulsji olejowo-wodnej przy ciśnieniu zasilania 16÷32 MPa.

Stojaki hydraulicznie centralnie zasilane typu SHC znajdują szerokie zastosowanie w górnictwie podziemnym jako element obudowy w ścianach zawałowych i podsadzkowych, przy zabudowie skrzyżowania ściany z chodnikiem oraz w pracach pomocniczych i ratownictwie.

Typoszereg stojaków pokrywa pełny zakres grubości eksploatowanych pokładów węgla i obejmuje:

  • stojaki hydrauliczne do pokładów niskich typu SHC NZ,
  • stojaki hydrauliczne do pokładów średnich typu SHC 40 Z,
  • stojaki hydrauliczne do pokładów wysokich typu SHC 40 WP

Stojaki hydrauliczne wyposażane są alternatywnie w baterie zaworowe BZS, SHZ, ACH różniące się ilością i szybkością wypływu cieczy podczas rabowania w momencie przekroczenia dopuszczalnego obciążenia. Oferowane stojaki SHC mogą być wyposażone  w przedłużacz o różnej długości, co zwiększa dodatkowo zakres pracy.