PIADREM Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie remontów oraz produkcji maszyn i urządzeń górniczych. Świadectwem skuteczności działania firmy jest jej stabilna pozycja na rynku usług górniczych. Dodatkową motywacją do stawiania sobie nowych wyzwań i osiągania zaplanowanych celów jest dla naszej spółki wprowadzenie procedur jakościowych, które przekładają się na świadczenie wysokiej jakości usług oraz produkcję. Nadrzędnym celem Spółki jest spełnienie potrzeb i oczekiwań naszych klientów w zakresie jakości realizowanych wyrobów i świadczonych usług ich ciągłe udoskonalanie oraz stosowanie konkurencyjnych cen przy jednoczesnym zachowaniu standardów bezpieczeństwa i higieny pracy naszych pracowników.

Nasz cel osiągamy poprzez:

  • wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe udoskonalanie skuteczności systemu zarządzania jakością,
  • ukierunkowanie wszystkich naszych pracowników na potrzeby i zadowolenie klienta,
  • zaangażowanie kadry pracowniczej w realizację celów poprzez motywację i systematyczne szkolenia dla podniesienia świadomości jakościowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników.

Zobowiązujemy się do:

  • spełnienia wymagań klienta
  • ciągłego doskonalenia jakości swoich wyrobów i usług,
  • okresowego przeglądania i aktualizowania Polityki Jakości,
  • przestrzegania obowiązujących nas wymagań prawnych i innych regulacji
  • ustanowienia i przestrzegania celów dotyczących jakości

PIADREM Sp. z o.o. zapewnia, że Polityka Jakości została zakomunikowana pracownikom w sposób czytelny oraz jest przez nich przestrzegana i realizowana.