Polityka Prywatności witryny internetowej www.piadrem.pl

Polityka prywatności dotyczy strony internetowej prowadzonej przez PIADREM s.c. z siedzibą w: 41-400 Mysłowice, ul. Karola Miarki 36 pod nazwą www.piadrem.pl . Przywiązując szczególną wagę do prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę informuję, że wszystkie dane udostępnione przez Klientów są gromadzone zgodnie z Ustawą 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.nr 101poz 926). Wszystkie zgromadzone dane przez nasz serwis są i będą użyte tylko do celów statystycznych. W tym również adres IP oraz wszelkie informacje związane z rodzajem przeglądarki, z której korzysta użytkownik. Korzystając z naszej witryny internetowej wyrażacie Państwo jednocześnie akceptację niniejszej polityki prywatności oraz zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz przedstawionymi poniżej warunkami.

Dane osobowe uzyskane z witryny internetowej

Korzystanie z witryny internetowej jest bez konieczności rejestracji, podawania danych osobowych oraz logowania do zestawu ogólnodostępnego zbioru informacji. Przekazywane nam dane (takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, adres służbowy, numer telefonu itp.) mogą dotyczyć m.in. nawiązania kontaktu z Państwem, lub też umieszczenia Państwa na liście odbiorców wiadomości udostępnionego systemu mailingowego.

Wykorzystanie danych osobowych

Piadrem s.c.  wykorzystuje gromadzone dane osobowe wyłącznie dla własnych potrzeb (takich jak budowanie bazy klientów, wysyłka wiadomości lub biuletynów informacyjnych, identyfikacja potrzeb rynkowych użytkowników, rozwój produktów, itp.). Nie dzielimy się, nie licencjonujemy i nie odsprzedajemy danych osobowych gromadzonych w ramach naszej witryny internetowej. Zgromadzone dane mogą zostać przekazane w szczególnych przypadkach wyłącznie: następcom prawnym lub potencjalnym następcom prawnym prowadzonej przez Spółkę Cywilną PIADREM, lub też niezależnym zleceniobiorcom zatrudnionym w celu wykonania na nasze zlecenie lub w naszym imieniu prac związanych ze zleconymi przez klientów zadaniami.

Środki bezpieczeństwa

Spółka Cywilna PIADREM stosuje odpowiednie środki ostrożności mające na celu ochronę gromadzonych danych osobowych przed utratą, ujawnieniem oraz nieupoważnionym dostępem lub modyfikacją. Do stosowanych środków bezpieczeństwa należą m.in. środki prawne, administracyjne oraz techniczne (takie jak bariery ochronne, oprogramowanie antywirusowe, antyszpiegowskie oraz ? tam gdzie jest to wymagane ? technologie szyfrujące).

Zastrzegamy jednak, że mimo podjętych przez nas środków mających na celu stworzenie i utrzymanie bezpiecznej oraz niezawodnej w użytkowaniu witryny, niemożliwe jest pełne zagwarantowanie poufności przekazywanych nam danych i materiałów. Jako użytkownicy Internetu muszą Państwo liczyć się z ryzykiem negatywnych skutków ewentualnych działań o charakterze przestępczym podejmowanych przez innych użytkowników. Zabezpieczenie przed tego typu incydentami leży po stronie producentów oprogramowania, a w tym: przeglądarki internetowe, systemu aktywnego skanowania antywirusowego, systemy operacyjne i inne tworzącą strukturę gromadzenia i udostępniania danych w internecie.