Pistolet przeznaczony jest do zasilania czynnikiem hydraulicznym stojaków hydraulicznych centralnie zasilanych typu SHC, wyposażonych w baterie zaworowe typu SHZ, BSZ lub BSU, stosowanych w górniczych obudowach indywidualnych. Pistolet zasilający typu P-GB służy do podawania czynnika roboczego do stojaka SHC w celu jego rozparcia. Czynności połączenia pistoletu z zespołem zasilania wykonuje się przez połączenie hydraulicznego przewodu wysokociśnieniowego jednym końcem z łącznikiem dowolnego zaworu odcinającego, a drugim końcem z łącznikiem pistoletu.

Charakterystyka techniczna

Parametry techniczne pistoletu zasilającego typu P-GB

Parametr Jednostka Wielkość
Ciśnienie zasilania MPa 16 – 32
Sposób podłączenia zasilania —– gniazda
STECKO DN 8/10
Średnica nominalna przewodu zasilającego —– DN 10
Zakres temperatury pracy 0C 0 – +60
Maksymalna dopuszczalna wilgotność
względna powietrza
% 100
Medium hydrauliczne —- 2÷3% emulsja na bazie POLIKOL-u
Dopuszczalna temperatura medium 0C +5 – +50
Masa kg 2,12